İnşaat Sonrası Temizlik, 

Dış Cephe Cam Temizliği, 
Fabrika Temizliği, Ev, Villa Temizliği, 
Endüstriyel Temizlik
Okul ve Hastane Temizliği
Part Time Temizlik Elemanı, Halı yıkama
ve Diğer Temizlik Hizmetleri için 
TUĞRA TEMİZLİK HİZMETLERİ
KAYSERİ 0352 245 33 73
İşimiz Temizlik Gücümüz Temizlik

Hastane Temizliği

Hastane Temizliği

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI
Genel Temizlik Standartları
•Hastanelerde makine ileıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,
•Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde, yönetim ve ofis alanlarında su ve deterjan kullanımıtemizlik için yeterlidir,
• Kan ve sekresyon varlığında, salgın durumunda ve dirençlibakterilerin endemik olduğu ünitelerde temizliktedezenfektanlar kullanılmalıdır. Kullanılan dezenfektanların konsantrasyonlarının kullanma talimatına uygunşekilde ayarlanmasıgerekmektedir. Kullanılan dezenfektan ve su oranlarının uygun olabilmesi için ölçeklikapların kullanılmasıgereklidir,
•Rutin temizlikte dezenfektan önerilen bölümlerde eğer çamaşır suyu kullanılıcaksaoran 1:1000 olmalıdır,
•Ortam kan veya vucut çıktısıile kontamine ise sıvıuygun bir materyal ile emdirilerekkontamine bölgeye 1:10 oranındaki çamaşır suyu dökülür, 5 dakika beklenir.Ortamdan kontamine materyal uzaklaştırılır, sonrasında 1:100 oranında çamaşır suyuile uygun paspaslama işlemi yapılmalıdır,
•Farklıalanların (hasta alanları, mutfak, tuvalet gibi) temizliğinde farklıbezlerkullanılmalı. Kullanılan bezlerin hav bırakmamasıgerekmektedir.Çamaşır Suyu Oranları1:1000 sulandırmada =52.5-61.5 ppm50-60ppm1:100 sulandırmada =525-615 ppm500-600ppm1:10 sulandırmada =5250-6150 ppm5000-6000ppm2Yoğun Bakım Ünitelerinde Temizlik Standartları
•YBÜ’deıslak temizlik yöntemleri kullanılmalı,
•Temizlik temiz bölgeden (mikroorganizma yoğunluğu en düşük olan bölge) kirlibölgeye (mikroorganizma yoğunluğu yüksek olan bölge) doğru yapılmalı,
•Temizlik bezleri her kullanımdan sonra mutlaka çamaşır makinesinde 80°C’de 2 saatyıkanmalıve kurutulmalıdır. Temizlik bezlerinin uygunşekilde temizlenebilmesi içinher yatak için 3-4 takım yedek bulundurulmalı,
•YBÜ’nde enfeksiyon riski yüksek olduğu için yer yüzey dezenfeksiyonunda 1:100oranında çamaşır suyu uygundur. Ancak yere dökülen etrafa sıçrayan kan ve/veyakanlımateryal varsa oran 1:10 sulandırma olmalı,
•Çöp kovalarıyıkanıp kurulanmalıve uygun renkte poşet geçirilmeli,
•Lavabolar günlük olarak klorlu bir bileşikle temizlenmeli,
•Hasta yatağıve çevresinde bulunan malzemeler günlük temizlenmelidir. Aslaıslakbırakılmamalı, mutlaka kurulanmalı,•Gün içinde hasta değişimlerinde mutlaka hasta yatağıtekrar temizlenmeli,
•YBÜ’nde her hasta yatağıiçin ayrısu hazırlanmalıdır. Su temizliğe başlamadanhemen önce hazırlanmalıve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalı,dezenfektan solüsyonla yıkanmalıve kuru olarak saklanmalı,
•Paspas arabalarında su asla bekletilmemeli, temizliğe başlamadan hemen önce suhazırlanmalıve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalıdır. Gün sonundakovalar dezenfektan solüsyonla yıkanmalıve kuru olarak saklanmalı,
•Paspas arabalarında mavi kovaya dezenfektanlısolüsyon, kırmızıkovaya mavikovanın ¼ olacak kadar durulama suyu konmalıdır. Temiz paspas mavi kovayabatırıldıktan sonra kırmızıkovaya sıkılmalı, paspas ile 10-15 m² alan (kirliliğe göre )silindikten sonra, paspas kırmızıkovada durulanıp iyice sıkılır. Mavi kovada dezenfektana batırılıp fazla suyu biraz süzüldükten sonra kırmızıkovaya sıkılmalıveişlem buşekilde devam etmeli,
•Paspaslama işlemi 8 çizecekşekilde yapılmalı,
•Paspaslar günün sonunda mutlaka yıkanmalıve kuruşekilde saklanmalı, ayrıca genişkan veya sekresyon temizliği yapıldıktan sonra da yıkanmalıve kurutulmalı,
•paspaslar kullanıldıktan sonra sıcak su veya %1 çamaşır suyu veya 1000 ppm klor(>30 dakika) dezenfekte edilmeli, ancak en uygun paspas temizleme yöntemipaspasların pamuk torbalar içinde çamaşır makinesinde yıkanması,
•Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalı,
•Pencere camlarıher kirlendiğinde temizlenmeli,
•Her gün kapı, kapıçevresi ve kapıtokmağısilinmeli,
•Kullanılan moplar gün sonunda çamaşır makinesinde yıkanmalı,
•Temizlik toz kaldırılmadan yapılmalı,
•Telefon ahizeleri ve bilgisayar klavyelerinde gözle görülür kir ve sekresyon varlığındadeterjanlısu ile temizlenip kurulanmalıdır. Tercihen % 70 alkol ile hergün silinmeli,
•Yatak perdelerinde gözlegörülür bir kirlenme olduğunda veya her 3 ayda biryıkanmalıdır.
•Yoğun bakım ünitelerinin duvarları 6 ayda bir temizlenmelidir. Kontaminasyonolmadığısürece dezenfeksiyon gerekmez. Temizlik sonrasıduvarlarıslakbırakılmamalıdır.
AMELİYATHANELERDE TEMİZLİK STANDARTLARI
•Temizlik malzemeleri her oda için ayrıolmalı,
•Temizlik solüsyonlarıher oda için ayrıolarak işlemden hemen önce hazırlanmalı,
•Temizlikte uygun miktarda dezenfektanlısolisyonlar kullanılmalı,
•Ameliyathanelerde hasta transferi için kullanılan sedyeler her hastadan sonra kanveya vucut çıktılarıyla gözle görülürşekilde kontamine değilse 1/100 oranlıçamaşırsuyu ile (500-600 ppm klor), kontamine ise 1/10 oranlıçamaşır suyu ile (5000-6000ppm klor) silinmeli,Günün ilk ameliyatıalınmadan önce:
•Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tozu alınmalı, (hav bırakmayan nemli bezle)
•Lambaların reflektör alanlarıtemizlenmeli,
•Oda zeminiıslak paspasla temizlenmeli ve kurulanmalı.Ameliyat aralarında oda temizliği:
•Ameliyat odasının temizliği mutlaka temizden kirliye doğru yapılmalı,
•Ameliyathanede temizlik amacıyla kuru fırça yöntemi kullanılmamalı,
•Ameliyatta kullanılan tüm çöpler kırmızıatık torbalarına konarak uzaklaştırılmalı,
•Kirli kompresler çamaşır sepetine atılmalı,
•Tek kullanımlık örtüler kullanılıyorsa kırmızıatık torbalarına atılmalı,
•Ameliyat masasıve çevredeki aletler kan veya vucut çıktılarıyla gözle görülürşekilde kontamine değilse 1/100 oranlıçamaşır suyu ile (500-600 ppm klor),kontamine ise 1/10 oranlıçamaşır suyu ile (5000-6000 ppm klor) silinmeli,
•Çöp kovalarının torbalarıher ameliyattan sonra değiştirilmeli,
•Oda zemini temizlenmeli,
•Temizlik için kullanılan sular her ameliyattan sonra değiştirilmeli.5Gün sonunda temizlik:
•Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarıçıkarılmalı,
•Lambalar, dolaplar vb. aletler dezenfektansolüsyonla ve nemli bezlerle silinmeli,
•Oda zeminineıslak vakum uygulanmalı,
•Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerlekleri temizlenerek yerleştirilmeli,
•Cerrahi el yıkama lavabolarıkaba kirlerinden arındırıldıktan sonra 1/100’lük çamaşırsuyu ile temizlenmeli,
•Temizlikte kullanılan paspaslar kesinlikleıslak bırakılmamalı.Haftalık temizlik:
•Hareketli ve sabit lambalar dezenfektan solüsyonuyla temizlenmeli,
•Ameliyat masası, aspiratör, askılar, oksijen tanklarının hortumları, kovalar, dolaplarvb. aletler yıkanmalıve kurulanmalı,
•Kapı, kapıkolu, menteşeler, kaplamalar ve cam aralarıtemizlenmeli,
•Duvarlar fırça ile yıkanmalıve temiz bir bezle kurulanmalı,
•Zemin yıkama makinesi veya fırça ile yıkanmalıve kurulanmalı.
KLINİKLERDE TEMİZLİK STANDARTLARI
Hemşire ve Doktor Odalarının Temizliği:
•Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılmalı,
•Öncelikle odadaki çöpler uygunşekilde toplanmalı,
•Her gün kapı, kapıçevresi ve kapıtokmağısilinmeli,
•Telefon ahizeleri deterjanlısu ile temizlenmeli ve kurulanmalı,
•Bilgisayar klavyelerin günde bir kezve kirlendikçe silinmesi yeterli,
•Temizlikte su ve deterjan kullanılmalı.Hasta Odalarının Temizliği:
•Odadaki çöpler uygunşekilde toplanmalı,
•Çöp kovalarıyıkanıp kurulanmalıve uygun renkte poşet geçirilmeli,
•Temizlikte su ve deterjan kullanılmalı, ancak salgın durumunda, dirençlimikroorganizmalar ile enfekte veya kolonize hasta varlığında, ortamda kan yada vucutçıktısıbulunduğunda uygun konsantrasyonda dezenfektan kullanılmalı,
•Her hasta odasının temizliği için yeni temiz su hazırlanmalı,
•Lavabolar günlük olarak klorlu temizlik maddesiyle temizlenmeli,
•Hasta yatağı, etejer, sandalye ve yemek masasıdeterjanlısu ile temizlenmeli,
•Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalı,
•Pencere camlarıher kirlendiğinde temizlenmeli,
•Her gün kapı, kapıçevresi ve kapıtokmağısilinmeli,
•Telefon ahizeleri deterjanlısu ile temizlenmeli ve kurulanmalı,
•Zemin mop ile temizlenmeli ve daha sonra paspaslanmalı. Kullanılan moplar günsonunda çamaşır makinesinde yıkanmalı,
•Paspaslama işlemi 8 çizecekşekilde yapılmalı,
•Paspas arabalarında mavi kovaya deterjanlısu, kırmızıkovaya temiz su konmalı,
•Hasta odalarına kullanılan paspas ile koridorlara kullanılan paspaslar farklıolmalı,
•Paspaslar günün sonunda mutlaka yıkanmalıve kuruşekilde saklanmalı,
•paspaslar kullanıldıktan sonra sıcak su ile yıkanıp püskülleri yukarıgelecekşekildekurumaya bırakılmalı, ancak en uygun paspas temizleme yöntemi paspasların pamuktorbalar içine konularak çamaşır makinesinde yıkanması,
•Paspas arabalarında su asla bekletilmemeli, temizliğe başlamadan hemen önce suhazırlanmalıve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalı,
•Gün sonunda kovalar deterjanla yıkanmalıve kuru olarak saklanmalı,
•Vücut çıktısıveya kan temizliğinden sonra paspaslar sıcak su veya %1 çamaşır suyuveya 1000 ppm klor (>30 dakika) dezenfekte edilmeli yada pamuk torbalar içinekonularak çamaşır makinesinde yıkanmalı,
•Yatak perdelerinde gözlegörülür bir kirlenme olduğunda veya her 3 ayda biryıkanmalı,
•Pencere perdeleri gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya yılda bir yıkanmalı,
•Ünite duvarları12-24 ayda bir temizlenmeli, eğer kan veya vucut çıktısıyla kontamineise dezenfekte edilmeli.
POLİKLINİKLERDE ÇEVRE TEMİZLİK STANDARTLARI
Hafta içi hergün temizlik yapılmalıdır.Poliklinik Sekreterliklerinin Temizliği:
•Temizlikte su ve deterjan kullanılmalı,
•Öncelikle odadaki çöpler uygunşekilde toplanmalı,
•Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılmalı,
•Telefon ahizeleri hergün deterjanlısu ile temizlenmeli ve kurulanmalı,
•Bilgisayar klavyelerin günde bir kez ve kirlendikçe silinmeli,
•Sekteter bankolarındaki cam hergün silinmeli.Hemşire ve Doktor Odalarının Temizliği:
•Öncelikle odadaki çöpler uygunşekilde toplanmalı,
•Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılmalı,
•Her gün kapı, kapıçevresi ve kapıtokmağısilinmeli,
•Temizlikte su ve deterjan kullanılmalı.Muayene Odalarının Temizliği:
•Odadaki çöpler uygunşekilde toplanmalı,
•Çöp kovalarıyıkanıp kurulanmalıve uygun renkte poşet geçirilmeli,
•Temizlikte su ve deterjan kullanılmalı, ancak ortamda kan yada vucut çıktısıbulunduğunda uygun konsantrasyonda dezenfektan kullanılmalı,
•Lavabolar günlük olarak klorlu temizlik maddesiyle temizlenmeli,
•Muayene masasıdeterjanlısu ile temizlenmeli ve kurulanmalı,
•Telefon ahizeleri hergün deterjanlısu ile temizlenmeli ve kurulanmalı,
•Muayene masasıçarşafıher hastadan sonra değiştirilmeli,
•Doktor masasıdeterjanlısu ile temizlenmeli ve kurulanmalı,
•Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalı,
•Pencere camlarıher kirlendiğinde temizlenmeli,
•Her gün kapı, kapıçevresi ve kapıtokmağısilinmeli,
•Zemin mop ile temizlenmeli ve daha sonra paspaslanmalı. Kullanılan moplar günsonunda çamaşır makinesinde yıkanmalı,
•Paspaslama işlemi 8 çizecekşekilde yapılmalı,
•Paspas arabalarında mavi kovaya deterjanlısu, kırmızıkovaya temiz su konmalı,
•Paspaslar günün sonunda mutlaka yıkanmalıve kuruşekilde saklanmalı, paspaslarkullanıldıktan sonra sıcak su ile yıkanıp püskülleri yukarıgelecekşekilde•kurumaya bırakılmalı, ancak en uygun paspas temizleme yöntemi paspasların pamuktorbalar içine konularak çamaşır makinesinde yıkanması,
•Paspas arabalarında su asla bekletilmemeli, temizliğe başlamadan hemen önce suhazırlanmalıve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalıdır.
•Gün sonunda kovalar deterjanla yıkanmalıve kuru olarak saklanmalıdır.
•Pencere perdeleri gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya yılda bir yıkanmalı,
•Poliklinik duvarları12-24 ayda bir temizlenmelidir eğer kan veya vucut çıktısıylakontamine ise dezenfekte edilmeli.
ACİL ÜNİTELERİNDE ÇEVRE TEMİZLİK STANDARTLARIHemşire ve Doktor Odalarının Temizliği:
•Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılmalı,
•Öncelikle odadaki çöpler uygunşekilde toplanmalı,•Her gün kapı, kapıçevresi ve kapıtokmağısilinmeli,
•Telefon ahizeleri ve bilgisayar klavyeleri deterjanlısu ile temizlenip ve kurulanmalı,
•Temizlikte su ve deterjan kullanılmalı.Müdahele Odalarının Temizliği:
•Islak temizlik yöntemleri kullanılmalı,
•Temizlik temiz bölgeden (mikroorganizma yoğunluğu en düşük olan bölge) kirlibölgeye (mikroorganizma yoğunluğu yüksek olan bölge) doğru yapılmalıdır
•Acil ünitelerinde yer yüzey temizliğinde deterjan kullanılmalı, ortamda kan yadavucut çıktısıbulunduğunda uygun konsantrasyonda dezenfektan kullanılmalı,
•Çöp kovalarıyıkanıp kurulanmalıve uygun renkte poşet geçirilmeli,
•Lavabolar günlük olarak klorlu bir bileşikle temizlenmeli,
•Hasta sedyesi / yatağıve çevresinde bulunan malzemeler günlük olarak deterjanlatemizlenmeli, aslaıslak bırakılmamalı, mutlaka kurulanma,
•Gün içinde hasta değişimlerinde mutlaka hasta sedyesi / yatağıtekrar temizlenmeli,
•Hastalar her değiştiğinde sedye / yatak çarşaflarımutlaka değişmeli,
•Paspaslama işlemi 8 çizecekşekilde yapılmalı,
•Paspas arabalarında mavi kovaya deterjanlısu, kırmızıkovaya temiz su konmalı,
•Paspaslar günün sonunda mutlaka yıkanmalıve kuruşekilde saklanmalı, paspaslarkullanıldıktan sonra sıcak su ile yıkanıp püskülleri yukarıgelecekşekilde kurumayabırakılmalı, ancak en uygun paspas temizleme yöntemi paspasların pamuk torbalariçine konularak çamaşır makinesinde yıkanması,
•Paspas arabalarında su asla bekletilmemeli, temizliğe başlamadan hemen önce suhazırlanmalıve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalı,
•Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalı,•Pencere camlarıher kirlendiğinde temizlenmeli,
•Her gün kapı, kapıçevresi ve kapıtokmağısilinmeli,
•Kullanılan moplar gün sonunda çamaşır makinesinde yıkanmalı,
•Temizlik toz kaldırılmadan yapılmalı,
•Telefon ahizeleri ve bilgisayar klavyelerinde gözle görülür kir ve sekresyon varlığındadeterjanlısu ile temizlenip ve kurulanmasıgerekmektedir. Tercihen % 70 alkol ilehergün silinmeli,
•Yatak perdelerinde gözlegörülür bir kirlenme olduğunda veya her 3 ayda biryıkanmalıdır.
•Acil ünitesinin duvarları 6 ayda bir temizlenmeli, kontaminasyon olmadığısürecedezenfeksiyon yapılmamalı, temizlik sonrasıduvarlarıslak bırakılmamalı.
HASTANELERDE BANYO TEMİZLİĞİHer kullanım sonunda temizlenmelidir,
•Banyo ve duşkaba kirlerinden arındırılmalı,
•Temiz bez ile lavabo arkasındaki duvar silinmeli,
•Duşve küvet temizliğinde, önce fayanslar temizlenmeli daha sonra musluk ve duşteknesi temizlenmeli,
•En son zemin silinmeli.
HASTANELERDE TUVALET TEMİZLİĞİ
Hergün, günde iki kere ve yapılmalıdır,
•Önce sifon çekilmeli,
•Klozet içi deterjan dökülerek tuvalet fırçasıile temizlenmeli,12•Klozet çevresi ayrıbir temizlik bezi ile silinmeli,
•Silme işlemi bittiğinde durulama yapılmalı,
•Tuvalet zemini en son temizlenmeli,
•Tuvalet temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri başka amaçlakullanılmamalı.

Detaylı bilgi için dökümanı indirebilirsiniz

Hastane Temizliği